Bạn có thể có được đường nét đứt tuyệt vời với Stroke Palette. Mở bảng Stroke Palette từ Window => Stroke. Vẽ một hình chữ nhật và chọn hình đó. Chỉnh sửa thông tin trong bản hiển lên từ thao tác Window => Stroke . Thử nghiệm với các giá trị khoảng cách và dấu gạch ngang khác nhau cho các hiệu ứng khác nhau. Để tạo một đường chấm chấm, đảm bảo rằng dấu gạch ngang và trọng lượng có cùng giá trị. hãy xem hình bên dưới

cách tạo nét đứt trong AI
Cách tạo Net đứt trong Ai
Bạn có thể xem hình và làm theo hướng dẫn bạn có thể tạo nét đứt hoàn hảo đúng ý mình. Chúc các bạn thao tác thành công.
Gọi zalo
0937594628