Mô hình MVC là gì?

MVC là từ viết tắt của 'Model View Controller'. Nó đại diện cho các nhà phát triển kiến ​​trúc áp dụng khi xây dựng các ứng dụng. Với kiến ​​trúc MVC, chúng ta xem xét cấu trúc ứng dụng liên quan đến cách luồng dữ liệu của ứng dụng của chúng ta hoạt động như thế nào.
Dễ hiểu hơn, nó là mô hình phân bố source code thành 3 phần, mỗi thành phần có một nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần khác.

Mo hinh MVC PHP
Mô hình MCV PHP

– Model: có nhiệm vụ thao tác với cơ sở dữ liệu, nghĩa là nó sẽ chứa tất cả các hàm, các phương thức truy vấn trực tiếp với dữ liệu và controller sẽ thông qua các hàm, phương thức đó để lấy dữ liệu rồi gửi qua View
– View: có nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ controller và hiển thị nội dung sang các đoạn mã HTML, bạn có thể hiểu nôm na đây người ta còn gọi là thành phần giao diện.
– Controller: đóng vài trò trung gian giữa Model và View. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ client sau đó xử lý request, load model tương ứng và gửi data qua view tương ứng rồi trả kết quả về cho client

Cấu trúc thư mục

|– demo_mvc
    |– public
        |– fonts
        |– images
        |– javascripts
        |– stylesheets
    |– MVC
          |– Controllers
          |– Models
          |– Views
              |– layouts
                 |– application.php
    |– htaccess.php
    |– index.php
    |– sitemap.php

Trong đó ý nghĩa các folder như sau:

 • public: chứa các file public bên ngoài như jscss và template của ứng dụng
 • Htaccess: để thiết lập các tùy chọn như thực thi hay loại bỏ tính năng, quản lí các truy cập website
 • MVC: chứa ba folder
  • Controllers: Các thư viện cấu hình cho hệ thống MVC
  • Models: Chứa các thư viện được tạo trong quá trình xây dựng ứng dụng
  • Views: View chịu trách nhiệm định đạng lại dữ liệu được truyền ra từ model
 • index.php đóng vai trò file bootstrap cho frontend, backend, nó sẽ chạy code của folder site
 • sitemap.php đóng vai trò file SEO Google

1. Controller

Đầu tiên chúng ta sẽ làm việc với controller, đây là nơi đầu tiền nhận các yêu cầu (requests), phân tích yêu cầu, khởi tạo và gọi model, sau đó nhận các hồi đáp (response) từ model và gửi ra các lớp giao diện (view). Trong thực tế Controller được gọi từ điểm đầu vào của ứng dụng là tập tin index.php. Tập tin này sẽ giao toàn bộ các yêu cầu gửi từ client cho controller xử lý.
 

2. Model

Model đại diện cho dữ liệu và logic của ứng dụng, có trách nhiệm :

– Thêm, xóa sửa dữ liệu,…

– Là nơi thực thi logic nghiệp vụ của ứng dụng. Đối với những bạn mới tìm hiểu về MVC, chúng ta thường nhầm lẫn và thực thì logic của nghiệp vụ ở bên trong Controller hoăc View

3. View

View chịu trách nhiệm định đạng lại dữ liệu được truyền ra từ model. Dữ liệu được truyền ra có thể có nhiều định dạng khác nhau tùy vào cách người lập trình xử lý như là xml, json, array,..
Khi nhận được dữ liệu với định dạng nhất định từ hệ thống, tiếp tục view sẽ làm thao tác chuyển đổi dữ liệu thành một cấu trúc html cho người dùng thấy được. Thông thường 1 controller sẽ chỉ định gửi dữ liệu đến 1 view cụ thể. Chẳng hạn với công việc hiển thị tài khoản người dùng, thì Controller “ControllerHome” sẽ gọi đến lớp view “ViewHome”. Tại đây, lớp view sẽ sử dụng 1 template có sẵn trong hệ thống để render ra các trang html. Mẫu template có sẵn này xử dụng lại những phần cố định của website như header, footer, menu,…

Trên đây là 1 phần diễn giải về mô hình MVC bạn có thể tìm hiểu qua để sử dụng trong các ứng dụng website của mình. Trong tất cả các ứng dụng web đều có ưu điểm và nhược điểm có nó chúng ta cùng tìm hiểu ưu, nhược điểm của mô hình MVC

Ưu điểm của MVC php:

 • Bảo trì mã dễ dàng, giúp mở rộng và phát triển
 • Thành phần MVC có thể được kiểm tra riêng với người dùng
 • Hỗ trợ dễ dàng cho khách hàng mới
 • Sự phát triển của các thành phần khác nhau có thể được thực hiện song song.
 • Nó giúp bạn tránh sự phức tạp bằng cách chia một ứng dụng thành ba phần: Model, view và controller.
 • Chỉ sử dụng mẫu Front Controller xử lý các yêu cầu ứng dụng web thông qua một bộ điều khiển duy nhất.
 • Cung cấp hỗ trợ tốt nhất để phát triển dựa trên thử nghiệm
 • Nó hoạt động tốt cho các ứng dụng Web được hỗ trợ bởi các nhóm các nhà thiết kế và phát triển web.
 • Cung cấp sự phân tách rõ ràng các mối quan tâm (SoC).
 • Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa (SEO) thân thiện.
 • Tất cả các layer (lớp) và các đối tượng là độc lập với nhau để bạn có thể kiểm tra chúng một cách riêng biệt.

Nhược điểm của việc sử dụng MVC php:

 • Khó đọc, thay đổi, kiểm tra và sử dụng lại mô hình này.
 • Việc điều hướng tổ chức có thể đôi khi phức tạp vì nó giới thiệu các layer mới đòi hỏi người dùng phải thích ứng với các tiêu chí của MVC.
 • Không hỗ trợ xác nhận chính thức.
 • Tăng độ phức tạp và kém hiệu quả của dữ liệu.
 • Khó khăn khi sử dụng MVC với giao diện người dùng.
 • Cần có nhiều lập trình viên để tiến hành lập trình song song.
 • Phải có lượng kiến thức về công nghệ phải nhiều vì nó rất cần thiết.
 • Duy trì rất nhiều mã trong controller (bộ điều khiển)
Gọi zalo
0937594628