Giai đoạn máy học tức là giai đoạn đầu Ai facebook nó phân phối đến cái target mình đã đặt trước đó, trong vòng 7 ngày khi có được 50 sự kiện. Nếu chạy leads thì sự kiện là khách để lại form, nếu anh chạy tin nhắn sự kiện là kh gửi tin nhắn, nếu anh chạy click to web sự kiện là kh bấm vào link chuyển đổi, nếu anh chạy tương tác thì nó sẽ là lần họ tương tác. Nếu sau 7 ngày đạt 50 sự kiện thì sẽ thành " hoàn tất máy học " nghĩa là máy nó đã target đúng đối tượng. Không đạt 50 sự kiện thì sẽ vào trạng thái " giai đoạn máy học hạn chế.

Xem video để hiểu hơn về máy học facebook
 

Gọi zalo
0937594628