Hướng dẫn khắc phục và sửa lỗi từ chối quảng cáo facebook. Quảng cáo facebook không được phê duyệt, Hướng dẫn khắc phục và sửa lỗi từ chối quảng cáo facebook mình không thể nêu hết được tất cả các trường hợp bị lỗi quảng cáo nhưng đa phần là các bạn đã vi phạm các chính sách của facebook đã đề ra và bạn có thể xem các chính sách đó tại đây Đa phần lỗi quảng cáo là do các bạn để quá nhiều text (chữ) trên hình ảnh chạy quảng cáo Hình ảnh nói thái quá hoặc từ ngữ đã chỉ trích về con người Hình ảnh nhạy cảm cũng xe bị từ chối, hay quảng cáo đồ cấm…

Hãy Xem video của mình hướng dẫn cách khắc phục lỗi quảng cáo facebook

 

Gọi zalo
0937594628