Suất phát thương hiệu là gì thì nó gồm 2 giá trị:

1 là giá trị sử dụng:

2 là giá trị biểu tượng:

Cái mà người ta gieo vào nỗi cảm trong tâm trí người tiêu dùng các khái niện và đóng đinh vào đó, khi người ta giỏi 1 việc gì đó họ sẽ đóng gói, trình bày, kể chuyện và người ta tiếp nhận câu chuyện đó, Chúng ta có độc lập khi để đánh giá hay không ta phân biệt rõ đâu là giá trị thật đâu là giá trị người ta xây dựng để là gì?

1 là ta biết đâu là thật ta chọn lựa

2 là ta biết xây, ta biết vào cuộc chơi của họ để ta chơi theo đúng luật của họ trên cái xứ sở khác hoặc là trên sứ sở của chính mình.

Gọi zalo
0937594628