GÓI DỊCH VỤ

SEO Audit & Training cơ bản

SEO Audit & Training trọn gói

Số trang được tối ưu kỹ cho SEO

5

10

Tối ưu file robots.txt

Tối ưu sitemap cho website

Tối ưu mã HTML cho SEO <Áp dụng với website Mã nguồn mở>

Tối ưu hình ảnh trên trang cho SEO

Tối ưu đường dẫn URL cho trang SEO <Áp dụng với website Mã nguồn mở>

Tối ưu cấu trúc trang web cho SEO <Áp dụng với website Mã nguồn mở>

Kiểm tra và khuyến cáo tối ưu tốc độ tải trang theo quy chuẩn

Kiểm tra và tối ưu HTTP request

Phân tích cấu trúc dữ liệu trên trang (snippets + dữ liệu thẻ khác ảnh hưởng tới kết quả SEO)

Thống kê và phân tích tính hiệu quả của từ khóa

Tối ưu lại mã nguồn website để phù hợp SEO

không

(Áp dụng cho website mã nguồn mở)

Đào tạo phát triển SEO theo danh sách từ khóa cố định không

Đào tạo giữ hạng SEO theo danh sách từ khóa cố định

không

Chi phí (VNĐ) 5,900,000 15,900,000
Gọi zalo
0937594628